Ziek als uitzendkracht, wat nu?

Terug naar nieuwsoverzicht

Als je ziek bent terwijl je als uitzendkracht aan het werk bent, heb je recht op een gewaarborgd loon. Omdat een uitzendkracht meestal een weekcontract heeft van bepaalde duur, zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. We lichten kort toe waar je rekening mee moet houden.

Wat moet je doen als je ziek bent?

Dat is een niet onbelangrijke vraag. Er zijn verschillende stappen die je moet volgen wanneer je als uitzendkracht ziek bent:

  • Je moet je uitzendkantoor en de gebruiker op de hoogte brengen (dat is het bedrijf waar je werkt). Je arbeidsreglement geeft aan hoeveel tijd je hebt om beide partijen te verwittigen.
  • Binnen de 2 werkdagen (dit staat ook vermeld in het arbeidsreglement) moet je jouw ziektebriefje bezorgen aan het uitzendkantoor.
  • Ook als je ziekteperiode verlengd wordt, moet je bovenstaande stappen doorlopen.

Als je de procedure niet correct volgt, riskeer je om je gewaarborgd loon te verliezen. Het is ook altijd verstandig om je ziekenfonds binnen de 48 uur te verwittigen. Zij betalen een uitkering wanneer je geen recht hebt op een gewaarborgd loon.

Let wel op, er zijn enkele situaties die kunnen voorkomen:

  • Je wordt ziek tijdens de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid:

In dat geval heb je recht op een gewaarborgd loon als je minstens één maand anciënniteit hebt bij hetzelfde uitzendkantoor. Je hebt recht op het gewaarborgd loon tot maximum op het einde van de arbeidsovereenkomst.
Verschillende week- en/of dagcontracten kunnen gebruikt worden om je maand anciënniteit te bewijzen. Wanneer je uitzendwerk meer dan 7 dagen onderbroken is, valt je anciënniteit terug op nul.
 

  • Je wordt ziek tijdens de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en je bent na de beëindiging van je arbeidsovereenkomst nog steeds ziek

Als je contract van uitzendarbeid afgelopen is, dan valt je gewaarborgd loon weg. In ruil krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Daarnaast krijg je 30 dagen (geteld vanaf je eerste ziektedag) van het uitzendkantoor een toeslag die ervoor zorgt dat je je nettoloon behoudt.
Opgelet, deze toeslag krijg je alleen als je een maand anciënniteit hebt bij hetzelfde uitzendkantoor én bij dezelfde gebruiker (het bedrijf waar je werkt).
 

  • Je wordt ziek na je arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Als je ziek wordt nadat je contract voor uitzendarbeid afgelopen is, dan val je onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds. Ook in dit geval heb je recht op een aanvullende vergoeding om je nettoloon te behouden, maar voor slechts 5 dagen en wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet:

- Je moet 65 dagen bij hetzelfde uitzendkantoor én bij dezelfde gebruiker gewerkt hebben
- Je moet ten laatste 2 dagen na de afloop van je contract een doktersbriefje bezorgen aan het uitzendkantoor
- Als het uitzendbureau kan bewijzen dat je geen nieuw contract meer zou gekregen hebben bij dezelfde gebruiker, heb je geen recht op deze vergoeding
 

  • Je bent langer dan één maand ziek

Als je langer dan een maand ziek bent als uitzendkracht, dan heb je de volgende 3 maanden recht op een vergoeding van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Deze vergoeding is 40% van je bruto uitkering van het ziekenfonds. Ook hier zijn nog enkele voorwaarden aan verbonden:

- De 4 maanden voordat je ziek werd, moet je minstens 2 maanden anciënniteit opgebouwd hebben
- Je moet een gewaarborgd loon gekregen hebben van je uitzendkantoor
- Je moet het attest van het ziekenfonds bezorgen aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten
- Je moet de vergoeding aanvragen bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Hiervoor moet je een modelformulier invullen. Dit kan na het einde van de eerste ziektemaand en maximum tot het einde van je vierde ziektemaand.
 

Wat als je geen recht hebt op een gewaarborgd loon?

Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet om een gewaarborgd loon te ontvangen, krijg je een ziekte uitkering van je ziekenfonds. Deze uitkering is ongeveer 60% van je brutoloon.

 

Deel dit nieuwsartikel