Wat je als werkgever moet weten bij de tewerkstelling van jobstudenten

Terug naar nieuwsoverzicht

Stromen de vakantieaanvragen van je personeel binnen? Dan denk je er misschien over om hun afwezigheid tijdens de zomer op te vangen met jobstudenten. Maar waar dien je als werkgever nu rekening mee te houden wanneer je jobstudenten inschakelt?

Studentenovereenkomst

Vóór de student in dienst treedt moet er een arbeidsovereenkomst oftewel  studentenovereenkomst opgesteld worden. Wanneer je dit niet doet kan dit aanzien worden als ontduiking van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. In de studentenovereenkomst vermeld je de begin- en einddatum van de overeenkomst, de plaats van tewerkstelling en de arbeidsduur per dag en week alsook het overeengekomen loon.

Wees er zeker van dat de student in kwestie minimum 15 jaar is en minstens in het derde jaar van het secundair onderwijs zit. Enkel studenten die als hoofdactiviteit studeren komen in aanmerking voor vakantiewerk. Wanneer men studeert in avondonderwijs of met een beperkt leerplan is men ook meteen uitgesloten om vakantiewerk te doen. Heeft de student zijn of haar diploma behaald in juni? Dan mag de student in kwestie nog tot 30 september vakantiewerk doen tegen verminderde sociale bijdragen.

Kies voor een proefperiode

De eerste drie dagen van de tewerkstelling van een jobstudent worden beschouwd als proefperiode. Zowel werkgever als werknemer mogen binnen deze drie dagen de samenwerking beëindigen. Dit gebeurt dan zonder opzegtermijn of-vergoeding.

Zit de proefperiode erop maar wil toch één van beide partijen de samenwerking stopzetten? Dan kan dit door middel van een onderling akkoord of een opzegtermijn. Wanneer het gaat over een tewerkstelling van maximum een maand bedraagt de opzegtermijn drie kalenderdagen bij de stopzetting door de werkgever en één kalenderdag bij stopzetting door de student. Duurt de tewerkstelling langer dan een maand dan geldt er een opzegtermijn van zeven kalenderdagen die de werkgever moet respecteren. De student moet zich in dit geval houden aan een opzegtermijn van drie kalenderdagen.

Sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing

Belangrijk om te weten als werkgever is of de student in kwestie nog voldoende uren mag werken. Iedere student mag per kalenderjaar 475 uur werken aan gunstige sociale bijdragen. Deze solidariteitsbijdrage ten laste van de student bedraagt 2,71% van het brutoloon. De werkgever dient op zijn beurt een solidariteitsbijdrage van 5,42% te betalen. Zijn de uren die een student mag werken overschreden, dan stijgt de sociale bijdragen naar hetzelfde niveau als dat van een gewone medewerker. Bedrijfsvoorheffing is niet van toepassing op het loon van een student mits de 475 uur niet overschreden worden.

Loon

Voor de meeste sectoren bestaan er specifieke bepalingen voor wat betreft de lonen van studenten. Moest je deze niet terug kunnen vinden voor de sector waarin jij actief bent, weet dan dat je rekening dient te houden met het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

Denk eraan dat wanneer de student ziek valt tijdens de periode van tewerkstelling hij of zij recht heeft op gewaarborgd loon. Verder heeft de student ook recht op alle feestdagen die binnen de periode van zijn/haar tewerkstelling vallen.

Meer info

Heb je nog vragen over het aannemen van jobstudenten? Onze medewerkers van Work Wizards staan voor je klaar! Ze beantwoorden graag je vragen en helpen je in de zoektocht naar één of meerdere jobstudenten.

Deel dit nieuwsartikel