Heb jij recht op een eindejaarspremie?

Terug naar nieuwsoverzicht

Een eindejaarspremie is een leuke extra op het einde van het jaar. Maar aangezien dit geen wettelijke verplichting is, krijgt niet iedereen een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’.

In het algemeen kan je aannemen dat de meeste arbeiders en bedienden recht hebben op een eindejaarspremie. Dit is vastgelegd in de CAO, in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst. Ook wanneer je aan de slag bent via een uitzendkantoor, heb je in de meeste gevallen recht op een eindejaarspremie.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om een eindejaarspremie te kunnen ontvangen. Zo moet je (zowel bij een vast contract als via uitzendarbeid) minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebben tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het lopende jaar. Dit komt ongeveer overeen met 3 maanden.

Welke dagen tellen mee voor de eindejaarspremie?

Alle werkdagen komen in aanmerking voor de eindejaarspremie. Dat wil zeggen dat ziektedagen, betaalde feestdagen, tijdelijke werkloosheid en afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval ook mee in rekening genomen worden. Welke dagen precies allemaal meetellen, hangt opnieuw af van de sector en je bedrijf.

Wanneer ontvang je jouw eindejaarspremie?

Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf. Vanaf december worden eindejaarspremies uitbetaald, maar het kan ook dat het in jouw bedrijf pas in januari of nog later volledig rond is. Voor uitzendarbeid is dit later.

Wanneer en wie betaalt je eindejaarspremie bij uitzendarbeid ?

Uitzendmedewerkers die genoeg dagen gewerkt hebben tijdens de referteperiode krijgen in december een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten waarmee de eindejaarspremie kan aangevraagd worden. De premie wordt vanaf januari uitbetaald door het Sociaal Fonds. Dat kan op een belgisch rekeningnummer, maar ook op een buitenlands rekeningnummer. Zorg dat je mogelijke adreswijziging weet te melden aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Je loopt anders het risico dat het document in december je niet bereikt en je finaal de premie mist. Je eigen kantoor kan je alle contactgegevens bezorgen zodat je dit schriftelijk kan melden.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Je eindejaarspremie wordt berekend op basis van je brutoloon. Na alle afhoudingen is de eindejaarspremie iets minder dan een maandloon als je dat jaar gewoon gewerkt hebt.

De eindejaarspremie voor uitzendkrachten bedraagt 8,22% van het totale brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens de referteperiode.

Deel dit nieuwsartikel