Flexi-jobs: hoe, wat en voor wie?

Terug naar nieuwsoverzicht

Flexi-jobs, je hoort er vaak over vertellen in de media en er verschijnen steeds meer vacatures voor flexi-jobs. Maar wat is het nu precies en wie kan een flexi-job uitoefenen?

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij je onder gunstige voorwaarden kan bijverdienen. Het nettoloon is gelijk aan het brutoloon. Je betaalt geen belastingen en geen sociale bijdragen op je inkomsten van de flexi-job. Enkel de werkgever moet een bijzondere bijdrage van 25% betalen.

Er is geen beperking in het aantal uren dat je mag presteren onder de vorm van een flexi-job. Daarnaast is er ook geen limiet voor het inkomen dat je met een flexi-job mag verdienen. Je mag onbeperkt flexi-jobs combineren en ook tijdens verlofdagen bij je vaste werkgever mag je een flexi-job uitoefenen. Dat zorgt er allemaal voor dat het heel interessant is om als flexi-jobber aan de slag te gaan.

Wie kan flexi-jobs uitoefenen?

 • Loontrekkende werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen
 • Gepensioneerden. Zij moeten geen hoofdactiviteit bewijzen

Om te weten of jij een flexi-job mag uitoefenen, moet je kijken naar de 3 voorgaande kwartalen van het huidige kwartaal. Als je in de 3 voorgaande kwartalen minstens 4/5 gewerkt hebt bij een Belgische werknemer (dat kunnen er één of meerdere zijn), kan je een flexi-job uitoefenen bij een andere werkgever.

Zelfstandigen kunnen geen flexi-jobs uitoefenen aangezien deze jobs enkel voor loontrekkende werknemers zijn die aan de voorwaarden voldoen.

Om er zeker van te zijn dat jij een flexi-job mag uitoefenen, kan je een kijkje nemen op de nieuwe website van de overheid: www.mycareer.be. Hier kan je op basis van je persoonlijke gegevens nakijken of je aan alle voorwaarden voldoet.

In welke sectoren kan je flexi-jobs uitoefenen?

Flexi-jobs zijn beschikbaar in diverse sectoren. Vooral de horeca en detailhandel zijn sectoren waar flexi-jobs massaal ingezet worden.

Dit zijn alle sectoren/paritaire comités waar flexi-jobs mogelijk zijn:

 • (banket)bakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (P.C. 118.03);
 • handel in voedingswaren (P.C. 119);
 • zelfstandige kleinhandel (P.C. 201);
 • kleinhandel in voedingswaren (P.C. 202);
 • middelgrote levensmiddelenbedrijven (P.C. 202.01);
 • horeca (P.C. 302);
 • grote kleinhandelszaken (P.C. 311);
 • warenhuizen (P.C. 312);
 • kappersbedrijf en schoonheidszorgen (P.C. 314);
 • uitzendsector, voor zover de uitzendarbeid wordt verricht bij een gebruiker die ressorteert onder één van de voorgaande paritaire (sub)comités.

Hoeveel verdien je met een flexi-job?

Het wettelijk minimum voor het uitoefenen van een flexi-job is €10.08 per uur. Hiervan is €9.36 effectief loon en €0.72 ontvang je onder de vorm van vakantiegeld. Dit wordt samen gestort met je gewone verloning.

Het loon dat je ontvangt voor het uitoefenen van een flexi-job, hoef je niet aan te geven in je belastingbrief. Je hebt dus geen risico om in een hogere belastingschrijf te vallen.

Wat zijn de voordelen van flexi-jobs?

Naast het feit dat je brutoloon hetzelfde is al je nettoloon, hebben flexi-jobs nog andere voordelen. Zo bouw je door het uitoefenen van een flexi-job sociale rechten op. Dat wil zeggen dat je prestaties meetellen voor vakantierechten, pensioen, werkloosheidsverzekering, … Voor al je gepresteerde uren ontvang je 7.36% vakantiegeld, wat meteen gestort wordt met je gewone verloning.

 

Deel dit nieuwsartikel