Een arbeidsongeval? Wat nu?

Terug naar nieuwsoverzicht

Een ongeluk is snel gebeurd. Uitglijden, vertrappen, of vallen, het kan iedereen gebeuren. Maar wat moet je doen wanneer dit gebeurt tijdens de werkuren? We lijsten voor jou de belangrijkste stappen op.

  1. Meld het ongeval aan je werkgever en uitzendbureau

Een arbeidsongeval dien je onmiddellijk mee te delen aan je werkgever en het uitzendbureau ingeval je werkt als uitzendkracht. Geef hierbij alle informatie over het ongeval zoals de aanduiding van plaats, tijd, omstandigheden, getuigen, enz. Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk. Je werkgever of uitzendbureau dient het ongeval binnen de 8 dagen aan te geven bij de verzekering.

  1. Contacteer je ziekenfonds

Nadat je werkgever en uitzendbureau op de hoogte zijn van het arbeidsongeval dien je dit ook mee te delen aan je ziekenfonds. Deze bezorgt je de noodzakelijke documenten. Dit kan digitaal of op papier zijn.

  1. Dien je medische kosten in

De verzekeraar beslist vervolgens of het daadwerkelijk om een arbeidsongeval gaat. Bij een ongeval dat erkend is als arbeidsongeval vergoed de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever je medische kosten en loonverlies. Naast de medische kosten zorgt de verzekeraar dus ook voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wat als het ongeval niet erkend wordt

Niet elk ongeval wordt door de verzekeraar erkend als arbeidsongeval. In dit geval zal je hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Meld dit direct aan je ziekenfonds. Zij nemen de medische kosten alsook de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid op zich. Indien later blijkt dat jouw ongeval alsnog een arbeidsongeval is zal het ziekenfonds de uitbetaling aan jou terughalen bij de verzekeraar.

Deel dit nieuwsartikel